an ong rung, tag của , nội dung mới nhất về an ong rung, Trang 1


.
Đi lấy mật ong rừng tràm U Minh - Báo Đất Mũi

Nổi bật Đi lấy mật ong rừng tràm U Minh - Báo Đất Mũi

Vào mùa đi 'ăn ong', tức đi vào rừng cạy tổ ong lấy mật, thợ rừng U Minh trèo lên cây, đốt đuốc cho khói mù mịt đuổi ong bay xa rồi dùng dao nhọn xăm tổ, hứng từng dòng mật đặc quánh. Nói đến U Minh là phải nói đến rừng tràm. Đây là loại rừng thuần